Liczba odwiedzin strony: 27535 Osób na stronie: 1
 

 Tomasz Brzezina
Tomasz Brzezina

 
 
Tomasz Brzezina
Tomasz Brzezina
 
św. Rocha 31 lok. 144
15-879 Białystok
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 177 poz. 1479 - Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty"
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty". (Dz. U. z dnia 25 października 2002 r.) Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustanawia się roczne...